Teamcenter PLM Çözümleri

Ürünler

Teamcenter PLM Çözümleri

TEAMCENTER ÇÖZÜMLERİ

Teamcenter çözümleri, firmaları yeni ürün geliştirme ve pazara sunma süreci içerisinde OEM, müşteri ve tedarikçileri güvenli bir bilgi sistemi üzerinde biraraya getirir. Değer zinciri üzerindeki tüm oyuncuların aynı ürün bilgisine güvenli bir ortamda erişmelerini sağlayan bu yapı mükemmel bir ürün geliştirme sürecini ortaya çıkartır.

Teamcenter çözümleri ile hedeflenen temel iş sorunları,

  •  "Time to market" diye tanımlanan Pazara ürün sürme sürecini hızlandırmak
  •  Pazara doğru zamanda doğru ürünü sürmek, 
  •  Üründen elde dilen gelirleri artırmak amacıyla ürünün ömrünü uzatmak
  •  Servis ve bakım onarım operasyonunun etkinliğinin artırmak
  •  Ürün maliyetlerini azaltılmak olarak sıralanabilir.

Teamcenter, üürn bilgisinin ilgili herkes tarafından anında er,şilebilir olmasını sağlayarak organizasyonal ve coğrafi sınırların etkisini azaltır, bilgiye dayalı olarak doğru karar verilmesini sağlar, tüm ürün ömrü boyunca hataları ve gereksiz çalışmaları ortadan kaldırır.

Teamcenter çözümleri, bir ürünün fikir olarak ortaya çıkmasından itibaren, tüm ömrü boyunca ürünle ilgili süreçlerin ve ürün bilgilerinin yönetilmesini sağlayan bir ortak çalışma ortamıdır. 

Teamcenter Requirement, geliştirilen ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmeleri için, ürün speklerinin zamanında ve doğru olarak oluşturulması gerekir. Oluşturulan bu spekler genelde bakıldığında mühendislik biirmleri ile sınırlıdır. Oysa ürün spekleri, firma içinde perkçok biirmi ilgilendirir ve herzaman dinamik bir yapıya sahiptir. Yani sıklıkla değişikliğe uğrar. Teamcenter Requirement, organizasyonel duvarları ortadan kaldırarak ürün speklerinin tüm ürün ömrü boyunca ilgili herkes tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir olmasını sağlar. Teamcenter içerisinde oluşturulan ürün spekleri, standart Microsoft Word ve Excel ortamlarında oluşturulur ve web üzerinden erişilebilmesi sağlanır. 

Ürün speklerinin ürün ömrü boyunca ilgili süreçlerle ilişkilendirilmesi, proaktif bir çalışma yaratarak, hem ürün hakkında daha iyi kararlar alınabilmesini hem de speklerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ilgili birimlerin zamanında haberdar olmaları sağlanarak olası problemler ortadan kaldırılmasını sağlar.

Teamcenter Requirement ile sadece ürün geliştirme birimleri değil, ilgili tüm birimler de speklerin oluşturulması ve yaşatılması süreci içinde rol alır.

 Proje Yönetimi: ürünün zaman planları ile ilişkilendirilmiş herhangi bir gereklilik kolaylıkla izlenebilir. Böylelikle bu gereklilikte olabilecek herhangi bir değişikliğin kaynak planlarınız üzerindeki etkisi kolaylıkla görülebilir. 

 Risk Yönetimi: risk yönetimi dashboard’u üzerinde sizinle ilgili gereklilikleri görebilirsiniz ve gerekliliklerdeki herhangi bir değişiklikte, dashboardunuzun nasıl değişeceğini değerlendirebilirsiniz. Böylelikle, risk azaltılması yaklaşımınızın müşterinizi ne derece etkileyeceğini ve gerekliliklerdeki değişiklikleirn zamanlama riskini nasıl etkileyeceğini değerlendirebilirsiniz. 
 Kalite Yönetimi: Ürün speklerindeki değişikliklerin kalitedeki etkilerini izleyebilirsiniz. Ürün değişikliklerinin 6-sigma hedeflerine oaln etkisini ölçebilirsiniz. 
 Mevzuatlara uyumluluk: herhangi bir mevzuattaki değişikliğin ürüne etkisini kolaylıkla ölçebilirsiniz. Buna ilave olarak, mevzuatlara uyumluluğun getireceği maliyetin hesaplanması ve mevzuatlara uyumluluğun nasıl ispat edilebileceği de faydalanılabilecek konulardandır.

Teamcenter ile, ürün spekleri ve gereklilikleri zamanında kayıt altına alınıp, ilgili birimlerim kullanımına sunulur, doğru speklerle çalışılması sağlanır.

Teamcenter Community, firma içinde çalışan proje ekipleri, yöneticiler, tedarikçiler ve müşteriler arasında işbirliği, bilgi alışverişi, proje toplantıları yapılmasını sağlayan gelişmiş bir işbirliği platformudur. Teamcenter Community ile teknik yada teknik olmayan tüm kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilir ve onlinetoplantılarda görüşülen konular listelenip, izlenebilir, iş planları yönlendirilebilir, Temcenter Engineering üzerinde bulunan CAD dosyalarına erişilebilir. 
Teamcenter Community kullanıcıları: 

 Çalışma ekiplerinin proje dosyalarını içeren proje odaları yapılabilir, 
 Ürün gözden geçirme toplantıları CAD datalarının görüntülenmesi ile görsel olarak yapılabilir, 
 Proje ekipleri arasında bilgi paylaşımı yapılabilir, 
 Teamcenter Engineering üzerinde bulunan ürün verilerine erişilebilir.

Dünyanın önde gelen ürün ömrü yönetimi çözümleri sunun firmalarından SIEMENS’in bu konudaki çözüm ailesi Teamcenter’ın bir ürünü de Teamcenter Community’dir. Teamcenter Community’nin amacı, fiziksel olarak yayılmış olarak çalışan ekiplerin işletme içindeki bilgiyi, ve fikirleri kolayca paylaşabilmesi, ve bunlar için güvenli bir ortam oluşturarak ürün geliştirme sürecini desteklemek ve böylece bu sürecin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayarak ürünleri çok daha çabuk piyasaya sürmektir.

Günümüzde, global rekabet ortamında yenilikçi ürünlerin piyasaya düşük fiyatlarda ve çabuk sürülebilmesi konusunda işletmeler bir takım anahtar faaliyetlerin dış kaynaklara yaptırılması sayesinde başarıya ulaşabiliyorlar. Ancak bu şekilde çalışan işletmelerin çalışma ekipleri fiziksel, yönetimsel ve teknolojik sınırlarla kısıtlanmış durumdadır. İstenilen zamanda istenilen yerden istenilen ürün bilgisine kolayca ulaşmak bu sınırları aşmayı gerektirir. Ekip üyelerinin daha önceki aşamalarda oluşturulmuş ürün bilgilerine yenilerini eklemeleri, tüm bu bilgilerin yönetilmesi, ve tüm takımların ürün geliştirme sürecine katkıda bulunması bu sınırların varlığı yüzünden gitgide zorlaşmaktadır. Teamcenter Community işletmelerin tüm çalışanları için güvenli ve Microsoft Share Point Portal üzerine kurulmuş ortak bir platform oluşturarak bu sınırların aşılmasını sağlar.

Teamcenter Community kolayca yüklenebilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile işletmenin bütün masaüstlerinde ürün geliştirme ve diğer tüm süreçler için iş birliği çözümleri sağlamış olur. Bu sayede ürün geliştirme süreciniz çok daha efektif hale gelir, karar mekanizmalarınız gelişir, pazara ürün sunma süreniz kısalır ve geliştirme masraflarınız azalır.

Takımlar sanal konferans odalarında program ve proje onayları, ürün gözden geçirme ve değişiklik süreçleri gibi iş birliği gerektiren tüm çalışmaları gerçekleştirebilirler. İşletme dışından tedarikçiler, müşteriler gibi farklı katılımcılar da bu sanal ekiplere dahil edilerek, görsel işbirliği çözümleri sayesinde ürün ömrü boyunca tüm aşamalarda farklı bakış açılarını sanal ortamda bir araya getirmek mümkün olur. Kişiler tarafından yaratılmış ve toplanması zor olan ürün bilgilerinin (e-mailler, bireylerin kafalarında bulunan fikirler, kişisel masaüstlerinde bulunan bilgiler gibi) yönetilmesi ve dağıtılması kolaylaşır. Bu tür dağınık bilgilerin, düzenlenmiş ürün bilgileriyle entegrasyonu da Teamcenter Community ve diğer Teamcenter çözümlerinin entegrasyonu ile mümkündür.

Ürün geliştirme departmanının dışında kalanlar (CAD yada PLM deneyimi olmayan kullanıcılar) dahil tüm kullanıcıların ürün bilgisine kolayca ulaşması, CAD dosyalarının görüntülenmesi için Teamcenter Community Microsoft tabanlı bir arayüz kullanmaktadır. Mevcut sınırların aşılması sayesinde mühendislik ve üretim departmanları ürünle ilgili diğer tüm uzmanlarla, tedarikçilerle, pazarlama ve satış yetkilileriyle iş birliği içinde olabilirler.

Microsoft Share Point teknolojisi üzerine kurulan Teamcenter Community diğer IT çözümlerinin aksine hem birkaç saat içince kurulur, uzun implementasyon projeleri gerektirmez, hem de kullanımı tamamen Microsoft tabanlı olduğu için eğitim masraflarınızı azaltıp katma değerin bir an önce alınmasını sağlar.

İşletmedeki tüm takımların ürünle ilgili anahtar bilgilere sahip olabilmeleri için PDM (ürün veri yönetimi), ERP (işletme kaynak planlaması), SCM (tecarik zinciri yönetimi), CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) gibi işletmede varolan tüm sistemlerin içerdikleri entellektüel varlıkların yönetilmesi ve paylaştırılması bu ortak platform sayesinde çok kolay hale getirilmiştir. 

SIEMENS PLM Software’in Teamcenter PLM (Ürün Ömrü Yönetimi) çözümlerinden biri deTeamcenter Project’tir. Bu çözüm geniş alana yayılı şekilde çalışan işletme ekiplerinin, tüm ürün ömrü süresince oluşan çeşitli bilgi varlıklarını iş birliği içinde planlaması ve stratejik projeleri gerçek zamanlı olarak yönetmesi için tasarlanmıştır.

İşletmenizin pazar liderliğine oynaması, piyasaya sürdüğü ürünlerin alanında en iyi olabilmesi için, ürün geliştiren ekipler için müşterilerin, iş ortaklarının ve tedarikçilerin fikirleri, deneyimleri, ve ürün bilgileri çok değerlidir. Ürün geliştirme ekibinin bu şekilde fiziksel konumdan bağımsız olarak genişletilmesi, fikirlerin ve pazar ihtiyaçlarının firma içine çekilebilmesi, bir takım sorumlulukların, yeteneklerin ve kaynakların geliştirilmesi konusunda geliştirme sürecine katkıda bulunur. Teamcenter Project de web tabanlı yapısıyla ürün ekiplerini konumları nerede olursa olsun bir araya getirerek, haberleşip işbirliği yapabilecekleri ve projelerle ilgili bilgilerini paylaşabilecekleri güvenli bir ortam sağlayan bir çözüm sunar.

Çözümün ana fikri farklı disiplinlere ait kullanıcıların proje bilgilerini yaratması ve paylaşmasıdır. Farklı yerlerden bağlantı kuran kullanıcılar anında güncellenen proje bilgilerini (iş planları ve proje notdefterleri gibi) görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Projeler, kullanıcıların ve erişim haklarının belirleneceği "iş birliği alanları" içlerinde yer alırlar, böylece alana üye olan herkes alanın içeriğine web üzerinden ulaşabilir. Karmaşık projelerin çok daha kolay yönetilebilmesini sağlamak için projeler belirli görevlere bölümüş ve bu görevlerin farklı kaynaklara atanmasıyla, kaynaklara ait iş yüklerinin yönetilebilmesi sağlanmıştır.

Teamcenter Project’in hitap ettiği 3 ayrı kaynak çeşidi vardır. Üst kademe işletme yetkilileri piyasaya sürülecek ürünlerin proje planlarını yansıtan "büyük resim" görüntülerine erişip müdahale gerektiren alanları belirleyerek gerekli tedbirleri alabilirler. Bölüm yöneticileri proje planlarına, atanmış görevlere, kaynak iş yüklerine ve projeye ait bütçe bilgilerine ulaşabilir, periodik olarak yönetim raporları alabilirler. Proje ekip üyeleri ise birbirleriyle iş birliği içinde proje dokümanlarına erişebilir, proje planlarını güncelleyebilir ve proje notdefterini kullanarak belli konularda bilgi paylaşımlarında bulunabilirler.

Teamcenter Project’in diğer proje yönetimi çözümlerinden farklı kılan bazı özellikler şunlardır:

Proje planı yönetimi: Proje planlarını üst/alt görevler, bağımlılıklar, milestone’lar, başlangıç/bitiş tarihleri tanımlayarak yönetmenizi sağlar. Ekip üyeleri planlara Gantt şeması gibi interaktif görüntüler sayesinde erişebilir ve basit web arayüzü sayesinde planlama araçlarını kullanarak bunları kolayca güncelleyebilirler.

Kaynak yönetimi: Yetkili proje üyeleri her projeye ait görevleri, maliyetleri, ve görevleri gerçekleştirecek kaynakları belirlerler. Kaynaklar birden çok projeye atanabilir ve her proje için gerçekleştirdikleri işleri proje planına aktararak planın güncellenmesini sağlarlar. Ayrıca her projenin durumu, kaynakların iş yükleri ve kaynaklara bağlı ve sabit proje maliyetleri interaktif araçlar sayesinde her an görüntülenebilir.

İş birliği çözümleri: Proje ekipleri iş birliği alanlarında projeye ait farklı türlerde bilgileri yaratabilir, bunları yayınlayabilirler, ayrıca bilgileri her kullanıcının paylaşabileceği dokümanlar halinde düzenleyebilirler. Bu dokümanlar check in/check out ve revizyon yönetimi sayesinde kontrol edilir ve böylece kullanıcıların her zaman doğru versiyon üzerinde çalışması garantilenir. Projeye ait bilgilerin, yorumların, fikirlerin, veri bankalarının, internet sayfalarının, ve dokümanların bir arada yönetileceği alanlar iş birliği çözümlerini güçlendirir.

Yöneticiler için takip ve raporlama: İşletme yetkilileri ve yöneticiler projelerle ilgili özet bilgilere kolayca erişerek projelerin durumlarıyla ilgili son dakika raporları alabilirler. Proje fazları, görevler, kaynak durumları, performans ölçümleri ve doküman yönetimi ile ilgili acil durumlar yöneticilere uyarı sistemiyle bildirilebilir. Email ve uyarılar kullanılarak proje planları ve bunların gerçekleşen değerleri ile ilgili yöneticilere bilgi iletilebilir. Çoklu projeler için proje bilgilerini içeren yönetim raporları üretilebilir.

İş birliği alanları güvenliği: Tüm sisteme yada proje bazlı uygulanabilen kurallar sayesinde kullanıcılara projelerdeki rollerine bağlı olacak şekilde bir takım haklar tanınır. Bu haklar sayesinde server’da bulunan proje bilgileri ve kullanıcılar tarafından kullanılan web arayüzü arasında geçen her bilgi bu kurallara göre korunur. 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!